Programs for open registration conducted in the Dutch language are displayed in the Dutch language only
Corporate identity in sportorganisaties
Hoe verenig je stakeholders in je organisatie
Coporate identity is “hetgeen” dat uw sportvereniging of organisatie verbindt met de omgeving en stakeholders. Het is ook hetgeen dat zorgt voor een blijvende (zich aan de tijd aanpassende) verbinding met stakeholders zoals sporters, vrijwilligers, bestuurders, sponsoren, overheden, etc.
 
Programma
Ochtend: Theoretisch Kader en Context: Sportorganisaties en Vrijwilligers
De Corporate identity van vrijwilligersorganisaties bestaat uit 3 cruciale elementen:
 Organisatiemodel en interne atmosfeer/cultuur: dat wat direct betrokkenen ervaren;
 Communicatie: dat wat doelgroepen horen en lezen, de boodschap;
 Gedragingen: de uitstraling zoals professionaliteit, dresscode, taalgebruik, etc..
 
De organisatiemodellen van sportverenigingen kunnen worden ingedeeld in twee categorieën:
 'de club bestaat uit vrijwilligers”: het is een belangrijk doel op zich dat de club wordt gerund door vrijwilligers;
 "De club berust vooral op vrijwilligers”:  zonder vrijwilligers, zou de club niet in staat zijn om de huidige activiteiten te bieden. Deze clubs staan in feite meer open voor professionalisering met (meer) betaalde managers, coaches en professionals'.
 
Het bovenstaande is bepalend voor de organisatie, interne atmosfeer/cultuur (dat wat direct betrokkenen ervaren) en te hanteren aanpak voor HRM beleid (voorbereiden, instroom, doorstroom en uitstroom van vrijwilligers).
De bereidheid van individuen om zich in te zetten als vrijwilliger wordt o.a. bepaald door:
 Motieven vanuit burgerlijke betrokkenheid bij sport en andere activiteiten: men vindt dat het noodzakelijk en betekenisvol is en het geeft naast voldoening ook plezier;
 De sociale arena, de omgevingsfactoren waarin het individu leeft en beweegt. De sociale impact van het betrokken zijn als vrijwilliger;
 De corporate identity van de sportclub; het profiel van de organisatie is bepalend voor de aantrekkingskracht (belonging need).
 
Bestuur en management van sportorganisaties dienen zich te verdiepen in het bovenstaande om de aantrekkingskracht van de vereniging te vergroten en in te spelen vanuit hun specifieke situatie in hun omgeving.
 
Middag:
Behandeling van cases ingebracht door deelnemers.
Deelnemers krijgen van te voren een opdracht om hun beleid m.b.t. vrijwilligers kort te beschrijven. Deze cases worden gereflecteerd vanuit het theoretisch kader, besproken met peers en van advies voorzien door de docent.
 
Beoogd resultaat: 
Een kort, gestructureerd en methodisch aanpak voor het aantrekken en omgaan met vrijwilligers.

De Masterclass Corporate Identity voor sportorganisaties is beschikbaar voor gemeenten, organisaties en instellingen voor in-copmapny, om aan te bieden een relaties en prospects of voor open deelnemer acquisitie.
Typ bovenstaande code over.
Applications can be cancelled by email up to 21 days before the start of the program at a cost of 25% of the participation fee. Until 14 days prior to the event the costs will be 50%. Cancellations in the final week will be charged for 100%. The cancellation is valid if it is confirmed by the organization. Participants unable to attend can be replaced. In case of 'no show' the payment terms remain unchanged. The participation fee must be paid before the start of the program. The organization has the right to deny access to participants for whom no payment is received.
Typ bovenstaande code over.
Back to programs